Back to pravdomil.com

Pravdomil keyboard

Anglická klávesnice s diakritikou pro Mac.

Diakritika se píše ⌥0‑9 nebo ⌥ + písmeno bez háčku.

Například ⌥S bude Š, ⌥A je Á nebo ⌥1 napíše Ě.

Install command

sudo cd "/Library/Keyboard Layouts"; sudo curl "https://keyboard.pravdomil.com/Pravdomil.keylayout" -O